MoneyMonk is het grote alles-in-een onlineboekhoudprogramma die ondernemers succesvol helpt te worden door het vereenvoudigen van processen en inzichtengeven over financiën met slimme en eenvoudige administratieve software.

MoneyMonk heeft mij benaderd om mee te denken en te werken aan het verbeteren van de online presentatie & branding van de video’s, gezien de voorgaande templates niet toereikend genoeg waren Onderdeel hiervan werd het ontwikkelen van een motion graphics bibliotheek video-assets die in lijn te brengen met de merkidentiteit.

Tijdens het ontwerpproces zijn er verschillende concepten opgemaakt die accent moeten leggen op het vertrouwde en veilige gevoel van de financiële sector. Als onderdeel van het ontwerpen van de video-assets is het beeldmerk, de MoMoticon, veelvoudig terugkerend element geworden om zo de herkenbaarheid & onderscheidend te vergroten en ook typerend voor de merkidenteit van MoneyMonk.

Daarnaast is er tijdens het designproces ermee rekening gehouden om de inhoud dynamisch te kunnen laten meegroeien qua tijdslengte, sub-thema’s, tekstinhoud en beeldverhoudingen. Zonder dat de editor hiermee zelf mee hoeven te worstelen en mogelijk onbedoeld afbreuk doen aan de huisstijl.

Deze manier van werken zorgt voor een future-proof aanpak waarbij als er bij de montage de behoeftes verder groeien er snel ingespeeld kan worden op het toevoegen van nieuwe functies zonder dat er templates opnieuw opgebouwd moeten worden

You may also like

Back to Top